การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
บริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มาเล-สิงคโปร

25531120

คติชวนคิด

ติผู้อื่น ยกตัวเอง - เป็นคนหลงตัวอย่างหนัก
ติผู้อื่น ติตัวเอง - จุดสูงสุดจะเป็นนักวิจารณ์ชั้นดี
ชมผู้อื่น ชมตัวเอง - เป็นนักชม มองโลกได้น่ารื่นรมย์
ชมผู้อื่น ติตัวเอง - เป็นนักพัฒนามีสิทธิ์เป็นยอดคน

เมื่อมีปัญหา คนเรามักมองออกไปภายนอกเสมอ
โทษคนนั้นคนนี้ โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้
เพราะมองออกนอกตัวจนเป็นนิสัย
แต่เมื่องานสำเร็จ คนเรามักชื่นชมตัวเองปลื้มกับตัวเอง
เรื่องอย่างนี้มักคิดเข้าหาตัวอยู่เสมอ

ความผิดของผู้อื่นจึงเห็นง่าย
ความผิดของตนจึงเห็นยากแม้ผิดเรื่องเดียวกัน
มักจะมองว่า ผู้อื่นผิดมาก ตนเองผิดน้อย
ดังคำที่ว่า "โทษผู้อื่นเท่าภูเขา โทษของเราเท่าปลายเข็ม"

"ผู้อื่นผิดแค่นิด คิดไปใหญ่โต
ตนเองผิดมากโข โอ้โฮกลับไม่เห็น"

เมื่องานผิดพลาด อย่ามัวโทษผู้อื่น
เมื่องานสำเร็จ อย่ามัวชื่นชมตัวเอง
เมื่องานผิดพลาด จงมองตัวเอง
เมื่องานสำเร็จ จงมองผู้อื่น